Pojištění osob, majetku

Snížit riziko poklesu příjmů zajistí správně nastavená pojistná ochrana. Především živitel rodiny by měl být dostatečně pojištěn, pakliže nemůže vyloučit v životě úraz nebo vážné onemocnění. Mezi nejčastější chyby patří,  že je klient pojištěn pouze na úrazová rizika a pojištění závažných nemocí, nebo z nemoci plynoucí invalidita je opomíjena.  Spolupráce a zkušenost téměř se všemi pojišťovnami mi umožňuje vám připravit pojištění tzv. na míru. Klient pro mne znamená partner a proto se o něj starám i při řešení pojistné události.

Životní pojištění- vhodné pojištění  životního rizika, jako je  invalidita, závažné nemoci, úmrtí  znamená pro vás a vaši rodinu jistotou v náhradním příjmu v případě nečekané životní komplikace. Každou smlouvu je možné  aktualizovat dle vašich současných potřeb a přání. Máte životní pojištění i se spořením, tzv. investiční, či kapitálové? I to lze přepracovat bez ztráty hodnoty na účtě, která tam již byla vytvořena a to prostým oddělením pojistné ochrany od investiční nebo kapitálové složky.

Pojištění majetku-soubor věcí v domácnosti, rodinné a bytové domy, trvale či rekreačně obývané, odpovědnost občana, odpovědnost z držby nemovitosti je potřeba mít stále aktuální. Jedině tak si zajistíte v případě pojistné události odpovídající pojistné plnění v současných cenách. Využívám též bonusů a maximální množství slev. Aktualizací pojištění v mnoha případech získám pro klienta nižší cenu výsledného pojistného, oproti stávající smlouvě.

Povinné ručení  (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) může být i  levnější než za stávajících podmínek. Každá pojišťovna pro stanovení ceny má odlišná pravidla. Vliv na cenu pojištění má mimo jiné i věk klienta, místo trvalého pobytu, limit pojistného plnění, stáří pojistné smlouvy. Možná jste nezískali  obchodní slevu a nebo nemusí být pojišťovně znám váš celkový bonus. Lze využít též bonusu vašeho manžela, kombinovat bonus z rodného čísla a IČa.

Cenu pojistného tvoří též náklady pojišťovny, její škodní průběh a strategie. Jednoznačně z toho vyplývá, že je potřeba se o výši pojistného aktivně postarat. Rozdíly bývají i v tisících ročně. Neplaťte více, když nemusíte! Poslouží vám porovnávače povinného ručení na internetu.

Havarijní pojištění – cena pojistného je dána i pojistnou částkou vašeho vozu stanovenou při sjednání, kterou by pojišťovna vyplatila jako maximální při totální škodě. Stárnutím vozidla však ztrácíte nárok, neboť se přihlíží k amortizaci. Pojišťovna vám pojistné automaticky nepřepočítá,  zařídím za vás přepočet na obecnou cenu.

Pojistění podnikatelů – odpovědnost z činnosti podnikatele (provozní, profesní), pojištění nemovitostí, zásob, pojištění zásilek, nákladu.  Odpovědnost podnikatele je potřeba aktualizovat ročně, pakliže máte obrat firmy kolísavý. Buď zbytečně platíte více a nebo může při vyšším obratu, než je uveden ve smlouvě, pojišťovna uplatnit podpojištění v případě pojistné události. Moje praxe ukazuje, že aktualizací docházíme k nižsímu pojistnému a to až o 25%. V pojišťovnách se často mění sazby, aktivita makléřů při možnostech snížení pojistného bývá minimální, často podnikatelé platí ze setrvačnosti, protože jim přijde předpis k úhradě.

Zhodnocujete firemní nemovitosti například rekonstrukcí? To je důvod ke změně pojistné částky. Akutalizací smluv si též zajistíte,  že pojišťovna  vzniklou škodu opravdu zaplatí podle vašich představ.

Flotilové pojištění dávno již není pravda, že je pojistné nižší oproti individuálnímu pojištění vozidel. Přepočítáním často docházím k úsporám v řáděch desítek tisíc korun.  Poslední flotilové pojištění převedeno do individuálních pojistek přineslo úsporu 55% z ročního pojistného.

Váš autopark je starší oproti době, kdy jste sjednali pojištění? U havarijních pojistek je potřeba přepočítat cenu vozidla na tzv. obecnou, což má vliv na nižší pojistné. Pojišťovna nevyplácí hodnotu uvedenou jako pojistnou částku na smlouvě, ale snížuje o amortizaci, tak proč platit více? Váš makléř to možná i ví, třeba mu  chybí motiv flotilu přepracovat a taky nemusí mít možnost porovnat s jinou pojišťovnou.